Το να ζούμε σε αρμονία με τον βιορυθμό μας είναι σημαντικό για τη σωματική και ψυχική μας ευημερία. Ακολουθούν μερικές συμβουλές.

Βιολογικοί ρυθμοί και ζωή

Οι βιολογικοί ρυθμοί είναι οι φυσικοί κύκλοι ζωής των αλλαγών στις διάφορες λειτουργίες του σώματος, στις ορμόνες, στους μεταβολίτες και σε άλλες ενώσεις του σώματος.[1] Όλοι οι βιολογικοί ρυθμοί μπορούν να ταξινομηθούν κατά προσέγγιση ανάλογα με τη διάρκεια του κύκλου τους σε:[1]

 1. Manfredini, R., et al., Daylight saving time, circadian rhythms, and cardiovascular health. Intern Emerg Med, 2018. 13(5): p. 641-646.
 2. NIGMS, N.I.o.G.M.S. Circadian rhythms. Circadian rhythms are physical, mental, and behavioral changes that follow a 24-hour cycle. 2020 [cited 2021 May 2]; Available from: https://www.nigms.nih.gov/education/fact-sheets/Pages/circadian-rhythms.aspx#:~:text=Circadian%20rhythms%20are%20physical%2C%20mental,the%20study%20of%20circadian%20rhythms.
 3. Ribas-Latre, A. and K. Eckel-Mahan, Interdependence of nutrient metabolism and the circadian clock system: Importance for metabolic health. Mol Metab, 2016. 5(3): p. 133-152.
 4. Matsui, M.S., et al., Biological rhythms in the skin. Int J Mol Sci, 2016. 17(6).
 5. Haspel, J.A., et al., Perfect timing: circadian rhythms, sleep, and immunity – an NIH workshop summary. JCI Insight, 2020. 5(1).
 6. Scheiermann, C., Y. Kunisaki, and P.S. Frenette, Circadian control of the immune system. Nat Rev Immunol, 2013. 13(3): p. 190-8.
 7. Aoyama, S. and S. Shibata, The role of circadian rhythms in muscular and osseous physiology and their regulation by nutrition and exercise. Front Neurosci, 2017. 11: p. 63.
 8. Zhang, J., J.C. Chatham, and M.E. Young, Circadian regulation of cardiac physiology: rhythms that keep the heart beating. Annu Rev Physiol, 2020. 82: p. 79-101.
 9. Feeney, K.A., et al., Daily magnesium fluxes regulate cellular timekeeping and energy balance. Nature, 2016. 532(7599): p. 375-9.
 10. Ji, X., M.A. Grandner, and J. Liu, The relationship between micronutrient status and sleep patterns: a systematic review. Public Health Nutr, 2017. 20(4): p. 687-701.
 11. Potter, G.D., et al., Nutrition and the circadian system. Br J Nutr, 2016. 116(3): p. 434-42.
 12. Pickel, L. and H.K. Sung, Feeding rhythms and the circadian regulation of metabolism. Front Nutr, 2020. 7: p. 39.
 13. Yamanaka, Y., Basic concepts and unique features of human circadian rhythms: implications for human health. Nutr Rev, 2020. 78(12 Suppl 2): p. 91-96.
 14. Johnson, J. What to know about circadian rhythm. 2021 [cited 2021 May 1]; Available from: https://www.medicalnewstoday.com/articles/circadian-rhythms.