Η κούραση, η κόπωση και η εξουθένωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός στρεσογόνου τρόπου ζωής. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να έχετε πιο υγιεινές συνήθειες στον τρόπο ζωής σας και για να αντιμετωπίσετε την κόπωση και την κούραση μέρα με τη μέρα.

Κούραση, Κόπωση, Εξουθένωση

Μία στρεσογόνος καθημερινότητα, η δουλειά, η καριέρα, η οικογένεια, η σχολική ζωή, οι  καθημερινές υποχρεώσεις, μπορεί να θέσουν σοβαρές προκλήσεις στην ευεξία μας. Πόσες φορές στο τέλος της ημέρας ή στο τέλος της εβδομάδας αναλογιζόμαστε πόσο κουρασμένοι είμαστε. Μερικές φορές λίγη ξεκούραση ή ένας καλός νυχτερινός ύπνος είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν την κούραση, ωστόσο άλλες φορές νιώθουμε ότι η ξεκούραση δεν είναι αρκετή. Επιπλέον, και οι εποχιακές αλλαγές μπορούν να μας κάνουν να αισθανθούμε κουρασμένοι και νυσταγμένοι.

 1. Moncrieff, G. & Fletcher, J. Tiredness. BMJ 334, 1221 (2007).
 2. Olson, K., Zimka, O., Pasiorowski, A., Iregbu, S. & Boulé, N. G. Tiredness, Fatigue, and Exhaustion as Perceived by Recreational Marathon Runners. Qual Health Res 28, 1997–2010 (2018).
 3. Rosenthal, T. C., Majeroni, B. A., Pretorius, R. & Malik, K. Fatigue: an overview. Am Fam Physician 78, 1173–1179 (2008).
 4. Finsterer, J. & Mahjoub, S. Z. Fatigue in healthy and diseased individuals. Am J Hosp Palliat Care 31, 562–575 (2014).
 5. Wickham, J. Emotional exhaustion during times of unrest (https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/emotional-exhaustion-during-times-of-unrest – Last access April 2021). (2020).
 6. Olsen, N. Foods That Beat Fatigue (https://www.healthline.com/health/food-nutrition/foods-that-beat-fatigue – Last access April 2021). (2020).
 7. NHS. How to get to sleep (https://www.nhs.uk/live-well/sleep-and-tiredness/how-to-get-to-sleep/ – Last access April 2021).
 8. Puetz, T. W. Physical activity and feelings of energy and fatigue: epidemiological evidence. Sports Med 36, 767–780 (2006).
 9. EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to vitamin C and reduction of tiredness and fatigue (ID 139, 2622), contribution to normal psychological functions (ID 140), regeneration of the reduced form of vitamin E (ID 202), contribution to normal energy-yielding metabolism (ID 2334, 3196), maintenance of the normal function of the immune system (ID 4321) and protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 3331) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. 8, (2010).
 10. EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to magnesium and “hormonal health” (ID 243), reduction of tiredness and fatigue (ID 244), contribution to normal psychological functions (ID 245, 246), maintenance of normal blood glucose concentrations (ID 342), maintenance of normal blood pressure (ID 344, 366, 379), protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 351), maintenance of the normal function of the immune system (ID 352), maintenance of normal blood pressure during pregnancy (ID 367), resistance to mental stress (ID 375, 381), reduction of gastric acid levels (ID 376), maintenance of normal fat metabolism (ID 378) and maintenance of normal muscle contraction (ID 380, ID 3083) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/20061. 8, (2010).
 11. Watanabe, A., Kato, N. & Kato, T. Effects of creatine on mental fatigue and cerebral hemoglobin oxygenation. Neurosci Res 42, 279–285 (2002).