Τα αμινοξέα είναι τα δομικά συστατικά των πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες με τη σειρά τους είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των οστών, των ιστών, των συνδέσμων και του δέρματος. Οι πρωτεΐνες και ειδικότερα τα αμινοξέα είναι εξαιρετικά σημαντικά για τις περιόδους της ζωής μας που χαρακτηρίζονται από αυξημένη ανάπτυξη, ειδικότερα κατά τη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία.

  1. Uauy R, Kurpad A, Tano-Debrah K, et al. Role of Protein and Amino Acids in Infant and Young Child Nutrition: Protein and Amino Acid Needs and Relationship with Child Growth. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2015; 61 Suppl: S192–4