Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θνητότητας για τους άνδρες και τις γυναίκες. Για την πρόληψή τους το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι η χοληστερόλη, τα λιπαρά και το κάπνισμα. Όμως συχνά ξεχνάμε ένα μέταλλο με ιδιαίτερη σημασία για την καλή λειτουργία της καρδιάς, το μαγνήσιο.

1. Del Gobbo LC,  Imamura F,  Wu J HY,  de Oliveira   MC,  Chiuve SE, Mozaffarian D Circulating and dietary magnesium and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective studies The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 98, Issue 1, 1 July 2013, Pages 160-173

2. Posadas-Sánchez R, Posadas-Romero C, Cardoso-Saldaña G, Gilberto Vargas-Alarcón G, Villarreal-Molina MT, Pérez-Hernández N, Rodríguez-Pérez JM, Medina-Urrutia A, Jorge-Galarza E, Juárez-Rojas JG, Torres-Tamayo M. Serum magnesium is inversely associated with coronary artery calcification in the Genetics of Atherosclerotic Disease (GEA) study Nutrition Journal2016;15:22

3. Sei MNakamura H,Miyoshi T. Nutritional epidemiological study on mineral intake and mortality from cardiovascular disease. The Tokushima Journal of Experimental Medicine ;40(3-4):199-207