Η περίοδος του Χειμώνα μπορεί να είναι πολύ απαιτητική για τους νέους ανθρώπους: Η μείωση των περιβαλλοντικών θερμοκρασιών και η πλήξη μπορεί να τους επιβαρύνουν. Ωστόσο, η καλή διαβίωση κατά τον χειμώνα είναι εφικτή . Ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω συμβουλές.

Προκλήσεις της χειμερινής περιόδου

Ο χειμώνας μπορεί να είναι γεμάτος προκλήσεις αναφορικά με τη πτώση των θερμοκρασιών του περιβάλλοντος και τη μείωση των ωρών της ημέρας. Αν και ένα νεότερο άτομο φαίνεται να είναι δυνατότερο σε σύγκριση με ένα μεγαλύτερης ηλικίας, κατά τη διάρκεια του χειμώνα ένας νέος άνθρωπος μπορεί να βιώσει:

 1. Information, N. C. for B., Pike, U. S. N. L. of M. 8600 R., MD, B. & Usa, 20894. How does the immune system work? InformedHealth.org [Internet] (Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), 2020).
 2. Lawton, G. You’re only as young as your immune system. New Sci 245, 44–48 (2020).
 3. Aw, D., Silva, A. B. & Palmer, D. B. Immunosenescence: emerging challenges for an ageing population. Immunology 120, 435–446 (2007).
 4. van Hooft, E. A. J. & van Hooff, M. L. M. The state of boredom: Frustrating or depressing? Motiv Emot 42, 931–946 (2018).
 5. Raffaelli, Q., Mills, C. & Christoff, K. The knowns and unknowns of boredom: a review of the literature. Exp Brain Res 236, 2451–2462 (2018).
 6. Fares, A. Factors Influencing the Seasonal Patterns of Infectious Diseases. Int J Prev Med 4, 128–132 (2013).
 7. EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to vitamin C and reduction of tiredness and fatigue. 8, 1815 (2010).
 8. EFSA. Vitamin C and contribution to the normal function of the immune system. (2015).
 9. EFSA. Scientific Opinion on substantiation of health claims related to thiamine and energy-yielding metabolism. 7, 1222 (2009).
 10. EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to magnesium and “hormonal health” (ID 243), reduction of tiredness and fatigue (ID 244), contribution to normal psychological functions. 8, 1807 (2010).
 11. EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to zinc and function of the immune system. 7, 1229 (2009).
 12. EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to creatine and increase in physical performance during short-term, high intensity, repeated exercise bouts. 9, 2303 (2011).