Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τη σημασία της αυξημένης κατανάλωσης φυτικών ινών, δεδομένου ότι αυτή συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδους διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου, ενώ βοηθούν και στη ρύθμιση του σωματικού βάρους.

  1. https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/basics/fibre.html?limit=1
  2. Slavin JL . Position of the American Dietetic Association: health implications of dietary fiber. J Am Diet Assoc. 2008 Oct;108(10):1716-31