Η κρεατίνη, η οποία χημικά έχει τη μορφή μεθυλογουανίδιου, αποτελείται από τρία αμινοξέα: την αργινίνη, τη γλυκίνη και τη μεθειονίνη. Η κρεατίνη είναι μία φυσική ουσία με πολύ σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό μεταβολισμό. Έχει ως βασικό ρόλο την διευκόλυνση της ανακύκλωσης της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP), την ποσότητα ενέργειας του κυττάρου που βρίσκεται κυρίως στους μύες και τον ιστό του εγκεφάλου. Περίπου το 95% της κρεατίνης του σώματος είναι αποθηκευμένη στους σκελετικούς μύες και το μεγαλύτερο μέρος αυτής αποθηκεύεται ως φωσφοκρεατίνη. Η φωσφοκρεατίνη με τη σειρά της είναι απαραίτητη για το σχηματισμό του ATP, που θα λέγαμε ότι είναι το «ενεργειακό νόμισμα» των μυών μας, το βασικό «καύσιμο» για όλες τις μυϊκές συστολές μέγιστης έντασης και ταχύτητας. Συνήθως η δαπάνη της διαρκεί μέχρι 8 δευτερόλεπτα ενώ για την πλήρη ανασύνθεσή της ο οργανισμός μας χρειάζεται περίπου τρία λεπτά.