Dr Giada Pietrabissa
Dr Giada Pietrabissa
Η Dr Giada Pietrabissa είναι ψυχολόγος και ερευνήτρια στο Istituto Auxologico Italiano στο Μιλάνο της Ιταλίας

Η γήρανση μας κάνει πιο ευτυχισμένους – μελέτες λένε – αλλά ένας υγιεινός τρόπος ζωής που συμπεριλαμβάνει τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την πνευματική μας διαύγεια, τα επίπεδα ενέργειας και τη σωματική υγεία με τα χρόνια.

 1. Ashok, B.T. and R. Ali, The aging paradox: free radical theory of aging. Exp Gerontol, 1999. 34(3): p. 293-303.
 2. Kunzmann, U., T.D. Little, and J. Smith, Is age-related stability of subjective well-being a paradox? Cross-sectional and longitudinal evidence from the Berlin Aging Study. Psychol Aging, 2000. 15(3): p. 511-26.
 3. Baird, B.M., R.E. Lucas, and M.B. Donnellan, Life Satisfaction Across the Lifespan: Findings from Two Nationally Representative Panel Studies. Soc Indic Res, 2010. 99(2): p. 183-203.
 4. Jeste, D.V. and A.J. Oswald, Individual and Societal Wisdom: Explaining the Paradox of Human Aging and High Well-Being. Psychiatry, 2014.
 5. Carstensen, L.L., Social and emotional patterns in adulthood: Support for socioemotional selectivity theory. Psychol Aging, 1992. 7(3): p. 331-8.
 6. Molinari, E., et al., The role of psychogeriatrics in healthy living and active aging, in Active Ageing and Healthy Living. A Human-Centered Approach in Research and Innovation as Source of Quality of Life, G. Riva, P.M. Marsan, and C. Grassi, Editors. 2014, IOS Press, Amsterdam, The Netherlands.
 7. Rylee, A.D., Stereotypes of Aging: Their Effects on the Health of Older Adults. Journal of Geriatrics, 2015.
 8. Zhou, L., et al., Is There a Paradox of Aging: When the Negative Aging Stereotype Meets the Positivity Effect in Older Adults. Exp Aging Res, 2017. 43(1): p. 80-93.
 9. Lyubomirsky, S., The how of happiness: A scientific approach to getting the life you want.2008, New York: The Penguin Press.
 10. Steptoe, A., Psychosocial biomarker research: integrating social, emotional and economic factors into population studies of aging and health. Soc Cogn Affect Neurosci, 2011. 6(2): p. 226-33.
 11. Charles, S.T. and L.L. Carstensen, Social and emotional aging. Annu Rev Psychol, 2010. 61: p. 383-409.
 12. Markus, M.A. and B.J. Morris, Resveratrol in prevention and treatment of common clinical conditions of aging. Clin Interv Aging, 2008. 3(2): p. 331-9.
 13. Alehagen, U., et al., Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One, 2018. 13(4): p. e0193120.
 14. Johansson, P., et al., Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double-Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. J Nutr Health Aging, 2015. 19(9): p. 870-7.