Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερος λόγος γίνεται για τις δράσεις διαφόρων συστατικών των τροφίμων, των  φυτοθρεπτικών συστατικών,  που μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στην υγεία μας. Σε πολλές μάλιστα μελέτες υποστηρίζεται ότι η διατροφή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύνολο, δεδομένου ότι μεμονωμένα τα συστατικά αυτά δεν φαίνεται να λειτουργούν τόσο αποτελεσματικά, όσο όταν αποτελούν μέρος ενός συνολικού τρόπου διατροφής.

1. Tapsell LC, Neale EP, Satija A, Hu FB. Foods, Nutrients, and Dietary Patterns: Interconnections and Implications for Dietary GuidelinesAdv Nutr 2016 May 16;7(3):445-54.

2. Wang S, Zhu F. Dietary antioxidant synergy in chemical and biological systems. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017 Jul 24;57(11):2343-2357.