Η καλή όραση είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ευημερίας μας. Τα μάτια και η όρασή μας υπόκεινται σε διάφορες αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, και καθίστανται με αυτό τον τρόπο ευαίσθητα σε οξειδωτικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαταραχών της όρασης. Μάθετε τον ευεργετικό ρόλο της λουτεΐνης.

Ευημερία στα 50 σας!

Ο σωστός τρόπος ζωής μπορεί να σας βοηθήσει να υποστηρίξετε την ψυχική και σωματική σας κατάσταση, συμβάλλοντας έτσι στην προσωπική σας ευημερία. [1-4] Αν και ο σωστός τρόπος ζωής έχει σημασία σε όλες τις ηλικίες, είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα 50 σας, όταν και μπορεί να παρατηρήσετε τις πρώτες ήπιες αλλαγές στο σώμα σας, και κατά τις οποίες μπορούν να επηρεαστούν:[5-11]

 1. Academy of Nutrition and Dietetics, A.o.N.a. Healthy eating for older adults. May, 2021; Available from: https://www.eatright.org/food/nutrition/dietary-guidelines-and-myplate/healthy-eating-for-older-adults.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Physical activity. March 12, 2021 [cited 2021 April 7]; Available from: https://www.cdc.gov/physicalactivity/index.html.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. Nutrition.Why it matters. January 25, 2021; Available from: https://www.cdc.gov/nutrition/about-nutrition/why-it-matters.html.
 4. Rodriguez, D. and J. Laube. 10 steps to healthy, happy aging. August 01, 2020; Available from: https://www.everydayhealth.com/senior-health/understanding/index.aspx.
 5. Hood, S. and S. Amir, The aging clock: circadian rhythms and later life. J Clin Invest, 2017. 127(2): p. 437-446.
 6. FAO, Human energy requirements. 2004.
 7. FAO, WHO., Vitamin and mineral requirements in human nutrition. 2004.
 8. National Institute of Aging. Skin Care and Aging. October 01, 2017; Available from: https://www.nia.nih.gov/health/skin-care-and-aging.
 9. National Institute of Aging. Cognitive health. How the aging brain affects thinking. October 20, 2020; Available from: https://www.nia.nih.gov/health/how-aging-brain-affects-thinking.
 10. National Institute of Aging. Heart health and aging. June 01, 2018; Available from: https://www.nia.nih.gov/health/heart-health-and-aging.
 11. Centers for Disease Control and Prevention. Vision Health Initiative (VHI). June 6, 2019; Available from: https://www.cdc.gov/visionhealth/risk/tips.htm.
 12. American Optometric Association. Adult vision: 41 to 60 years of age. Available from: https://www.aoa.org/healthy-eyes/eye-health-for-life/adult-vision-41-to-60-years-of-age?sso=y#:~:text=Losing%20this%20focusing%20ability%20for,to%20objects%20that%20are%20close.
 13. Buscemi, S., et al., The effect of lutein on eye and extra-eye health. Nutrients, 2018. 10(9).
 14. Johnson, E.J., Role of lutein and zeaxanthin in visual and cognitive function throughout the lifespan. Nutr Rev, 2014. 72(9): p. 605-12.
 15. Rasmussen, H.M. and E.J. Johnson, Nutrients for the aging eye. Clin Interv Aging, 2013. 8: p. 741-8.
 16. Stringham, J.M., E.J. Johnson, and B.R. Hammond, Lutein across the lifespan: from childhood cognitive performance to the aging eye and brain. Curr Dev Nutr, 2019. 3(7): p. nzz066.
 17. Eisenhauer, B., et al., Lutein and zeaxanthin-food sources, bioavailability and dietary variety in age-related macular degeneration protection. Nutrients, 2017. 9(2).
 18. UCDavisHealth. Is blue light from your cell phone, TV bad for your health? May 9, 2019; Available from: https://health.ucdavis.edu/health-news/newsroom/is-blue-light-from-your-cell-phone-tv-bad-for-your-health/2019/05#:~:text=Blue%20light%20is%20part%20of,or%20%22blue%2C%22%20light.
 19. Granado, F., B. Olmedilla, and I. Blanco, Nutritional and clinical relevance of lutein in human health. Br J Nutr, 2003. 90(3): p. 487-502.
 20. Gorusupudi, A., K. Nelson, and P.S. Bernstein, The Age-Related Eye Disease 2 Study: micronutrients in the treatment of macular degeneration. Adv Nutr, 2017. 8(1): p. 40-53.