Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά και μαζί οι νέες υποχρεώσεις , οι εργασίες, τα εργαστήρια και οι αμέτρητες ώρες διαβάσματος. Εκτός όμως από τις υποχρεώσεις η φοιτητική ζωή συνοδεύεται από εξόδους, τα πρώτα βήματα στην ενήλικη και ανεξάρτητη ζωή και στην ικανότητα να επιλέγουν οι φοιτητές μόνοι τα γεύματά τους, πάντα στα πλαίσια της έντονης ζωής τους.

1. Vadeboncoeur C, Nicholas Townsend N, Foster C A meta-analysis of weight gain in first year university students: is freshman 15 a myth? BMC Obesity2015;2:2
2. Levitsky DA, Halbmaier CA, Mrdjenovic G. The freshman weight gain: a model for the study of the epidemic of obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 2004;28:1435–42.
3. Timko CA, Mooney K, Juarascio A. Change in eating and body related behaviors during the first year of university. Eat Weight Disord. 2010;15:e93–7.