Λιάνα Πούλια

Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Τα ποσοστά των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι είναι ιδιαίτερα αυξημένα στη χώρα μας, η οποία κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στα επίπεδα παχυσαρκίας στην Ευρώπη.

1. Via MA, Mechanick JI. Nutritional and Micronutrient Care of Bariatric Surgery Patients: Current Evidence Update. Curr Obes Rep.2017 Sep;6(3):286-296.

2. D Valentino, Srirama K, Shankarb P. Update on micronutrients in bariatric surgery. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2011, 14:635–641