Τα συμπληρώματα διατροφής είναι προϊόντα που προορίζονται για να ενσωματώσουν μια φυσιολογική διατροφή σε υγιείς ανθρώπους. Ας δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες πως τα συμπληρώματα  μπορούν να προσφέρουν στην ευημερία μας.

Συμπληρώματα διατροφής

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι προϊόντα που προορίζονται για να ενσωματώσουν μια φυσιολογική διατροφή σε υγιείς ανθρώπους. 1 Δεν έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη ή τη θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας αλλά μόνο για να υποστηρίξουν μια γενική ευεξία: εάν ένα άτομο ακολουθεί μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και έχει τακτική σωματική δραστηριότητα, δεν χρειάζεται να πάρει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Ωστόσο, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την υποστήριξη μας σε ιδιαίτερες συνθήκες, όπως η υπερβολική εφίδρωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ή σε καταστάσεις άγχους / ανάρρωσης.

Information, N. C. for B., Pike, U. S. N. L. of M. 8600 R., MD, B. & Usa, 20894. What are dietary supplements? InformedHealth.org [Internet] (Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), 2016).

  1. NIH. Dietary Supplements for Exercise and Athletic Performance (https://ods.od.nih.gov/factsheets/ExerciseAndAthleticPerformance-HealthProfessional/ -Last access March 2021).
  2. Ahrendt, D. M. Ergogenic Aids: Counseling the Athlete. AFP 63, 913 (2001).
  3. Clarke, H., Kim, D.-H., Meza, C. A., Ormsbee, M. J. & Hickner, R. C. The Evolving Applications of Creatine Supplementation: Could Creatine Improve Vascular Health? Nutrients 12, (2020).
  4. NIH. Multivitamin/mineral Supplements (https://ods.od.nih.gov/factsheets/MVMS-Consumer/ – Last access March 2021).
  5. Childs, C. E., Calder, P. C. & Miles, E. A. Diet and Immune Function. Nutrients 11, (2019).
  6. Carr, A. C. & Maggini, S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients 9, (2017).
  7. The Editors of Encyclopaedia Britannica. Perspiration (https://www.britannica.com/science/perspiration – Last access March 2021).
  8. Springtime lethargy is not an illness warns a nutrition expert (https://uniba.sk/en/news-detail/browse/4/back_to_page/tlacove-spravy-3/article/springtime-lethargy-is-not-an-illness-warns-a-nutrition-expert/ – Last access March 2021).
  9. Melrose, S. Seasonal Affective Disorder: An Overview of Assessment and Treatment Approaches. Depress Res Treat 2015, (2015).