Οι βιταμίνες είναι ουσίες με σημαντικό ρόλο στην ευεξία μας. Μπορούν να βρεθούν σε πολλούς τύπους τροφίμων, αλλά απλώς θα πρέπει προσέξετε πώς τα χειρίζεστε για να αποφύγετε την απώλεια θρεπτικού περιεχομένου κατά το μαγείρεμα.

Τι είναι οι βιταμίνες?

Οι βιταμίνες είναι μικροθρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα μας σε μικρές ποσότητες για να παραμείνει υγιές: για αυτό ονομάζονται μικροθρεπτικά συστατικά. 1 Οποιαδήποτε ανεπάρκεια μικροθρεπτικών συστατικών μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες με διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας. Ωστόσο, μια καλά ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή είναι σε θέση να παρέχει όλα τα μικροθρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την υγεία και την ευημερία μας.2

  1. WHO. Micronutrients (https://www.who.int/health-topics/micronutrients#tab=tab_1 Last access March 2021).
  2. Harvard Health Publishing. Vitamins and Minerals (https://www.helpguide.org/harvard/vitamins-and-minerals.htm?pdf=14953 -Last access March 2021).
  3. Kennedy, D. O. B Vitamins and the Brain: Mechanisms, Dose and Efficacy—A Review. Nutrients 8, (2016).
  4. Chen, Y., Michalak, M. & Agellon, L. B. Importance of Nutrients and Nutrient Metabolism on Human Health. Yale J Biol Med 91, 95–103 (2018).
  5. Carr, A. C. & Maggini, S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients 9, (2017).
  6. NHS. Vitamin C (https://www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-c/ – Last access March 2021). (2020).
  7. MedlinePlus. B Vitamins (https://medlineplus.gov/bvitamins.html – Last access March 2021).
  8. NHS. B vitamins and folic acid (https://www.nhs.uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-b/ – Last access March 2021). (2020).
  9. Spritzler, F. How Cooking Affects the Nutrient Content of Foods (https://www.healthline.com/nutrition/cooking-nutrient-content#:~:text=Nutrient%20content%20is%20often%20altered,methods%20reduce%20several%20key%20nutrients – Last access March 2021). (2019).