Το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι ένα καλά ρυθμιζόμενο δίκτυο που προστατεύει το σώμα μας από εξωτερικές επιθέσεις. Η λειτουργικότητα και η υγεία του είναι σημαντικά για την ευημερία μας. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να το διατηρήσετε υγιές.

Το ανοσοποιητικό σύστημα

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο που προστατεύει το σώμα μας από εξωτερικούς παράγοντες όπως ιούς, βακτήρια και μύκητες καθημερινά: Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με αρκετούς ανεπιθύμητους εξωτερικούς παράγοντες χωρίς καν να το παρατηρούμε, χάρη στη συνεχή λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος. 1 Επομένως, η διατήρηση ενός υγιούς και σε καλή λειτοργία ανοσοποιητικού  συστήματος αποτελεί μέρος μιας γενικής ευημερίας.

  1. Information, N. C. for B., Pike, U. S. N. L. of M. 8600 R., MD, B. & Usa, 20894. How does the immune system work? InformedHealth.org [Internet] (Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), 2020).
  2. Childs, C. E., Calder, P. C. & Miles, E. A. Diet and Immune Function. Nutrients 11, (2019).
  3. Fares, A. Factors Influencing the Seasonal Patterns of Infectious Diseases. Int J Prev Med 4, 128–132 (2013).
  4. Alberts, B. et al. Innate Immunity. Molecular Biology of the Cell. 4th edition (2002).
  5. Alberts, B. et al. The Adaptive Immune System. Molecular Biology of the Cell. 4th edition (2002).
  6. Harvard TH CHAN. Nutrition and Immunity (https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/nutrition-and-immunity/ – Last access March 2021).
  7. da Silveira, M. P. et al. Physical exercise as a tool to help the immune system against COVID-19: an integrative review of the current literature. Clin Exp Med 1–14 (2020) doi:10.1007/s10238-020-00650-3.
  8. Carr, A. C. & Maggini, S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients 9, (2017).
  9. West, H. The 10 Best Foods That Are High in Zinc (https://www.healthline.com/nutrition/best-foods-high-in-zinc – Last access March 2021). (2018).