Αρχική » Πολιτική απορρήτου » Δήλωση Απορρήτου για Χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Δήλωση Απορρήτου για Χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

– άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ»)  

Η παρούσα δήλωση απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ΜΕΝΑRINI HELLAS – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  (στο εξής «Menarini»), με έδρα Πάτμου 16-18 Μαρούσι Αττικής, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως, για παράδειγμα, το Facebook, το YouTube, το Twitter, το Instagram ή το LinkedIn και παρόμοια δίκτυα ή πύλες (αποκαλούμενα επίσης «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης»), για να αλληλεπιδράτε με το προφίλ/τις σελίδες της Menarini στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή να περιηγείστε στους ιστότοπους της Menarini στη διάρκεια της σύνδεσής σας σε αυτά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Το παρόν έγγραφο αφορά μόνο στις διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που διενεργούνται από τη Menarini: ουσιαστικά, τα δεδομένα σας συλλέγονται και υποβάλλονται αρχικά σε επεξεργασία από το Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης στο οποίο διατηρείτε προφίλ (το εν λόγω Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης λειτουργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» των προσωπικών δεδομένων σας), και η Menarini αποκτά πρόσβαση σε μικρό μέρος των δεδομένων σας που τηρεί το Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και τα επεξεργάζεται μόνον όταν αλληλεπιδράτε με τους λογαριασμούς και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή/και τους ιστότοπους της Menarini. Η Menarini αποτελεί «ανεξάρτητο Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων» αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας [στο εξής ΔΠΧ] και λαμβάνονται από το σχετικό Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης: αυτό σημαίνει ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και η Menarini αποφασίζουν αυτόνομα τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των ΔΠΧ σας και στα οποία αποκτούν αντίστοιχα πρόσβαση. 

Οι διαδικασίες επεξεργασίας που διενεργούνται από τη Menarini περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επεξεργάζονται τα ΔΠΧ σας, μπορείτε να διαβάσετε τις Πολιτικές Απορρήτου που διατίθενται μέσω του εκάστοτε προφίλ σας στο αντίστοιχο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Όταν αλληλεπιδράτε με τον λογαριασμό/τη σελίδα/το προφίλ της Menarini στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης («Σελίδα»), η Menarini δύναται να επεξεργάζεται τα ακόλουθα ΔΠΧ  σας, τα οποία προκύπτουν από το προφίλ σας: 

όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη και άλλα βιογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία, ηλικία, φύλο, πληροφορίες που δημοσιοποιείτε οικειοθελώς ή κοινοποιείτε στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης με δημοσιεύσεις ή άλλες λειτουργίες, τις δραστηριότητές σας στη Σελίδα της Menarini στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως «like», σχόλια, δημοσιεύσεις, ετικέτες και hashtag και το περιεχόμενο προσωπικών μηνυμάτων που απευθύνονται στη Menarini.  

Επιπλέον –εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας από τις ρυθμίσεις του προφίλ σας στο αντίστοιχο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε- το Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης δύναται να γνωστοποιεί στη Menarini συμπληρωματικές πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας και τις προτιμήσεις που εκφράζετε κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται επίσης να συλλέγονται με μέσα, όπως τα cookie, τα προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου (web beacon) και οι ετικέτες pixel: για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, στις ρυθμίσεις του προφίλ σας στο αντίστοιχο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης ή στις πολιτικές των ιστότοπων που επισκέπτεστε. Σας ενημερώνουμε ότι όταν χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα στους ιστότοπους της Menarini, οι σχετικές λεπτομέρειες παρέχονται στις αντίστοιχες πολιτικές cookie και απορρήτου.  Διευκρινίζουμε ότι, εάν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και περιηγείστε στο διαδίκτυο από την ίδια συσκευή, η Menarini ενδέχεται να είναι σε θέση να ανιχνεύσει ορισμένες από τις πληροφορίες που σχετίζονται με το Προφίλ σας στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως είναι η ηλικιακή ομάδα, τα «like» κ.λπ. και ενίοτε να σας ταυτοποιεί.  

Τα ΔΠΧ  σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς: 

– Για να απαντάμε στις δημοσιεύσεις, στα αιτήματα και τα ερωτήματά σας, για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω της Σελίδας, για να διαχειριζόμαστε και να βελτιστοποιούμε το περιεχόμενο της Σελίδας, για να πραγματοποιούμε στατιστικές αναλύσεις και έρευνα αγοράς για τους χρήστες που αλληλεπιδρούν με τη Σελίδα ή με τους ιστότοπους της Menarini. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το έννομο συμφέρον της Menarini να προωθεί τις δραστηριότητές της και να βελτιώνει την εικόνα της εταιρείας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)   

– Για να εκπληρώνει τις έννομες υποχρεώσεις της, καθώς και τις υποχρεώσεις αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες απαιτούν παρακολούθηση και αναφορά στις αρχές/σε άλλους φορείς ( κατόχους άδειας χρήσης κ.λπ.) οποιωνδήποτε πληροφοριών για υφιστάμενες ή πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων της Menarini.  Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία είναι η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις και η επιδίωξη του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, η οποία συνίσταται στη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας για τα προϊόντα της Menarini (άρθρα 6 παρ. 1 εδάφιο γ) και 9 παρ. 2 εδάφιο ι) του ΓΚΠΔ)  

– Για να διασφαλίζει ότι συμμορφώνεστε με τον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (Netiquette), να εφαρμόζει τα νόμιμα δικαιώματα της Menarini, να εφαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας της Menarini και τον Κώδικα Συμπεριφοράς του Ομίλου. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία αποτελούν η επιδίωξη του έννομου συμφέροντος, ώστε να αποτρέπεται η διάπραξη καταχρήσεων από χρήστες του διαδικτύου μέσω της Σελίδας, καθώς και η παραβίαση των ανωτέρω Κωδίκων ή οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας και η προάσπιση των έννομων συμφερόντων της (άρθρα 6 παρ. 1 στοιχείο στ) και 9 παρ. 2 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ).  

– Για να πραγματοποιεί προωθητικές καμπάνιες που αφορούν στις δραστηριότητες, στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Menarini (σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για τις προωθητικές ενέργειες προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγεία) μέσω του λογαριασμού της Menarini στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και με αποστολή διαφημίσεων ή μηνυμάτων. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η συναίνεση που έχετε δώσει στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ).  

– Για να σας αποστέλλει στοχευμένες διαφημίσεις («δημιουργία προφίλ») που αφορούν στις δραστηριότητες, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο προηγούμενο σημείο. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η συναίνεση που έχετε δώσει στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης σε ό,τι αφορά επιπροσθέτως τα cookies, τα προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου (web beacon)/εργαλεία παρακολούθησης, και τις ετικέτες pixel. (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ)  

– Για την αξιολόγηση των δεδομένων χρηστών που συλλέγονται σε σχέση με κενές θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται από τη Menarini στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή/και τη δημιουργία επαγγελματικής σχέσης. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η εκτέλεση σύμβασης ή λήψη προσυμβατικών μέτρων που αποσκοπούν στη σύναψη σύμβασης με εσάς (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ).  

Εάν δημοσιεύσετε ΔΠΧ  που αφορούν τρίτους, υποχρεούστε να τηρείτε οποιεσδήποτε απαιτήσεις αφορούν τη συλλογή πληροφοριών και τη λήψη συναίνεσης, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία ΔΠΧ  

Αναφορικά με τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των ΔΠΧ  σας, τα οποία η Menarini λαμβάνει μέσω του προφίλ σας στο αντίστοιχο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, διευκρινίζουμε ότι: (i) οι σχετικές συναινέσεις δίνονται όταν εγγράφεστε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και μπορείτε να τις εξατομικεύσετε ανά πάσα στιγμή (ωστόσο η Menarini δεν ελέγχει με οποιονδήποτε  τρόπο αυτές τις διαδικασίες, τις οποίες διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης), (ii) η Menarini επεξεργάζεται τα ΔΠΧ  που καθίστανται διαθέσιμα από το αντίστοιχο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης: ως εκ τούτου, η Menarini δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση πληροφοριών από το Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης ή για τη λήψη ανεπιθύμητων διαφημίσεων/μηνυμάτων κατά παράβαση των ρυθμίσεων που έχετε επιλέξει. 

Τα  ΔΠΧ  σας θα υποβάλλονται κυρίως σε ηλεκτρονική επεξεργασία και θα καταχωρούνται στα συστήματα πληροφορικής της Εταιρείας σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία ΔΠΧ , καθώς και με τις διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των ΔΠΧ , σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και της δικαιοσύνης. Τα ΔΠΧ  σας θα αποθηκεύονται αυστηρά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών – σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τα χρονικά διαστήματα που επιτρέπονται από τη νομοθεσία και τις αρχές της ελαχιστοποίησης ΔΠΧ , του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. 

Το προσωπικό της Menarini που εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα ΔΠΧ  των χρηστών: τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, προσωπικό πληροφορικής (IT staff), υπεύθυνοι προϊόντων (Product Managers), προσωπικό τμήματος εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού που πρέπει να επεξεργάζονται τα ΔΠΧ για να εκτελούν τις αρμοδιότητές τους.  

Τα  ΔΠΧ δύναται επίσης να κοινοποιούνται σε ξένες χώρες ή/και χώρες εκτός της ΕΕ («Τρίτες Χώρες»), σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Menarini (οι οποίες επίσης βρίσκονται στο εξωτερικό) για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) και την αιτιολογική σκέψη 48 του ΓΚΠΔ.  

Επιπλέον, τα ΔΠΧ δύναται να κοινοποιούνται επίσης σε Τρίτες Χώρες, στο Εποπτικό Όργανο της Menarini, σε εταιρείες (τρίτα μέρη), όπως πάροχοι και οι δευτερεύοντες πάροχοι υπηρεσιών Πληροφορικής και Υπολογιστικού Νέφους Cloud (Cloud Computing), πάροχοι υπηρεσιών δικτύωσης που διαχειρίζονται τις Σελίδες της Menarini και εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ. για φορολογικά, διοικητικά κ.λπ. θέματα) για λογαριασμό της Menarini, θεσμικά όργανα, αρχές, δημόσιοι φορείς, για τους θεσμικούς σκοπούς τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε τρίτα μέρη σε περίπτωση ελέγχων, συγχωνεύσεων και εξαγορών (και στο εξωτερικό). Οι αποδέκτες θα επεξεργάζονται τα ΔΠΧ  για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.   

Αναφορικά με οποιαδήποτε μεταφορά ΔΠΧ  εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών στις οποίες η νομοθεσία δεν διασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας του απορρήτου ΔΠΧ  με αυτό που προσφέρει η Νομοθεσία της ΕΕ, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενημερώνει ότι η μεταφορά θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον ΓΚΠΔ, όπως, για παράδειγμα, με βάση τη συναίνεση του χρήστη, σύμφωνα με τις Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας συμβαλλομένους εγγεγραμμένους σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ. Ασπίδα Προστασίας ΕΕ – ΗΠΑ) ή λειτουργώντας σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Menarini στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo at menarini dot com (please replace “at” with “@” and “dot” with “.”), μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ, καθώς και να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη  ΔΠΧ  που σας αφορούν, να ελέγξετε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα, την τοποθεσία τους (σε σχέση επίσης με οποιεσδήποτε Τρίτες Χώρες), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε να διορθωθούν και, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία, να περιοριστεί η επεξεργασία τους, να διαγραφούν, να εναντιωθείτε σε δραστηριότητες απευθείας επικοινωνίας (καθώς και να επιλέξετε συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας). Μπορείτε επίσης να εκφράσετε οποιαδήποτε ανησυχία έχετε σχετικά με την επεξεργασία των ΔΠΧ σας ή να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Για να ανακαλέσετε τη συναίνεση (τις συναινέσεις) που έχετε δώσει σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας απευθείας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.