από τη Κλινική Διαιτολόγο – Διατροφολόγο Λιάνα Πούλια, MMedSci, PhD

  1. Collier, James. “Nutrition And Wound Healing.” https://www.dietetics.co.uk/nutrition-wound-healing.aspx
  2. Gray D, Cooper P. Nutrition and Wound healing: what is the link? Journal of Wound Care 2001 10(3) p86-89
  3. Perkins L. Nutritional Balance in Wound Healing. Clinical Nutrition Update 2000 5(1), p8-10
  4. Williams L, Leaper D. Nutrition and Wound Healing. Clinical Nutrition Update 2000 5(1), p3-5