Σαν να μην φτάνει που δεν μπορείς να σηκωθείς το πρωί από το κρεββάτι με τέτοια ζέστη, έχεις και ένα τρομερό πονοκέφαλο που σου έχει «μουδιάσει» το κεφάλι.

  • Boenke C, Reuter U, Flach U, Schuh-Hofer S, Einhaupl KM, Arnorld G. Ηigh dose of riboflavin treatment in efficacious in migraine prophylaxis. An open study in a tertiary care centre. Eur J Neurol 2004;11:475-7
  • Millichap JG, Yee MM. The diet factor in pediatric and adolescent migraine. Pediatr Neurol 2003;28:9-15
  • Peikert A. Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective multi-center, placebo – control, double blind, randomized study. Cephalalgia 1996;16:257-63
  • Pittler MH, Vogler BK, Ernst E. Feverfew for preventing migraine. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2001;Issue 4
  • Schoenen J, Jacquy J, Lenaerts M. Effectiveness of high dose riboflavin in migraine prophylaxis. A randomized control trial. Neurology1998;50:466-70
  • Woolhouse M. Migraine and tension headache. A complementary and alternative medicine approach. Aus Fam Physician 2005;34(8):647-50