Η καρνιτίνη παράγεται ενδογενώς από το ήπαρ και τα νεφρά και παίζει κεντρικό ρόλο στο μεταβολισμό των λιπιδίων. Είναι ένα μόριο που μεταφέρει λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας στα μιτοχόνδρια για οξείδωση και βρίσκεται σε υψηλές ποσότητες στο κρέας.

Η καρνιτίνη κυκλοφορεί σε συμπληρώματα διατροφής ως L-καρνιτίνη και έχει συσχετιστεί με την αποθήκευση του μυϊκού γλυκογόνου και τη μείωση των μυϊκών καταπονήσεων που προκαλούνται από άσκηση. Ενώ οι οργανισμοί αθλητικής διατροφής αναφέρουν πως λείπουν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν μια αύξηση στην οξείδωση του λίπους με αυξημένη διαθεσιμότητα καρνιτίνης, δεν αποκλείουν το να υπάρξουν αποδεικτικά στοιχεία από μελλοντικές έρευνες, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει είναι μικτά.

Αυτό συμβαίνει διότι κάποιες μελέτες επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός κατανάλωσης L-καρνιτίνης με υδατάνθρακες μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ενδομυϊκής καρνιτίνης. Επίσης, σε έρευνα που έγινε το 2011, από τον Wall και τους συνεργάτες του, αναφέρθηκε βελτίωση στην απόδοση της άσκησης αντοχής μετά από τη ταυτόχρονη κατανάλωση καρνιτίνης και υδατανθράκων (φρουκτόζη, γλυκόζη ή και παραγώγων τους) καθώς και εμφανίστηκαν βελτιώσεις στην επιλογή ενεργειακού υποστρώματος κατά τη διάρκεια της προπόνησης αντοχής. Παρόλο βέβαια που είναι ένα θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χρειάζεται περισσότερη έρευνα όσον αφορά τις αλλαγές στις επιδόσεις προτού γίνουν περαιτέρω συστάσεις.

Μέχρι σήμερα, η πλειοψηφία των δεδομένων συνεχίζει να υποδεικνύει ότι η χορήγηση L-καρνιτίνης δεν επηρεάζει σημαντικά την περιεκτικότητα σε μυϊκή καρνιτίνη, τον μεταβολισμό του λίπους και την άσκηση. Σημαντικό θα ήταν ωστόσο να υπάρξουν έρευνες που να δοκιμαστεί η ταυτόχρονη χορήγηση της με συνδυασμό υδατανθράκων σε αθλητικού πληθυσμούς, που φαίνεται να είναι και ο πληθυσμός που έχει περισσότερη ανάγκη αποφυγής των μυϊκών καταπονήσεων.

1.        Wall BT, Stephens FB, Constantin-Teodosiu D, Marimuthu K, Macdonald IA, Greenhaff PL. Chronic oral ingestion of L-carnitine and carbohydrate increases muscle carnitine content and alters muscle fuel metabolism during exercise in humans. J Physiol. 2011;589(Pt 4):963-973. doi:10.1113/jphysiol.2010.201343

2.        Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:20. doi:10.1186/s12970-017-0177-8

3.        Kerksick CM, Wilborn CD, Roberts MD, et al. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):38. doi:10.1186/s12970-018-0242-y