Η καρνιτίνη παράγεται ενδογενώς από το ήπαρ και τα νεφρά και παίζει κεντρικό ρόλο στο μεταβολισμό των λιπιδίων. Είναι ένα μόριο που μεταφέρει λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας στα μιτοχόνδρια για οξείδωση και βρίσκεται σε υψηλές ποσότητες στο κρέας.

1.        Wall BT, Stephens FB, Constantin-Teodosiu D, Marimuthu K, Macdonald IA, Greenhaff PL. Chronic oral ingestion of L-carnitine and carbohydrate increases muscle carnitine content and alters muscle fuel metabolism during exercise in humans. J Physiol. 2011;589(Pt 4):963-973. doi:10.1113/jphysiol.2010.201343

2.        Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:20. doi:10.1186/s12970-017-0177-8

3.        Kerksick CM, Wilborn CD, Roberts MD, et al. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):38. doi:10.1186/s12970-018-0242-y