Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και οι ιατρικά τεχνολογικά άλματα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού τρίτης ηλικίας. Κατά το διάστημα 2010-2050 ο πληθυσμός ατόμων άνω των 65 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί (από 7.2% σε 16.2%) παγκοσμίως 1 . Η πλειοψηφία των ηλικιωμένων έχει να αντιμετωπίσει νοσήματα και ανεπάρκειες που επηρεάζουν τη διατροφική τους κατάσταση. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ευπάθεια των ηλικιωμένων ατόμων στην κακή θρέψη/ δυσθρεψία. 

  1. Darmon P, Kaiser M, Bauer J, Sieber C, Pichard C. Restrictive diets in the elderly: never say never again? Clin Nutr. 2010 29: 170-4.
  2. Hays N, Roberts S. The anorexia of aging in humans. Physiol Behav. 2006; 88: 257-66.
  3. http://www.who.int/nutrition/topics/ageing/en/index1.html