Καθηγητής Vito Pavone
Καθηγητής Vito Pavone
Ο καθηγητής Vito Pavone είναι αναπληρωτής καθηγητής και ιατρικό στέλεχος στην Κατάνια της Ιταλίας.